มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนกระทงใหญ่ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำขบวน “พิงคราษฎร์สักการ์ ปัทมบูชา พระศรีอาริยเมตตรัย” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท จากนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเชียงใหม่

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดทำกระทงภายใต้แนวคิด “พิงคราษฎร์สักการ์ ปัทมบูชา พระศรีอาริยเมตตรัย” กล่าวถึงดินแดนล้านนาที่พร้อมสรรพทั้งภูมิปัญญา อารยธรรม และพุทธศาสนา หลอมรวมเป็นความงดงามแห่งพระพุทธศาสนาที่ตั้งสถิตยังเวียงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นำขบวนโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมรังสรรค์การแสดงประกอบขบวนกระทงใหญ่ โดยเป็นความร่วมมือของอาจารย์ นักศึกษา ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย แนวคิด โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ออกแบบกระทง โดย ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ จัดสร้างโดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น