ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย DuyTan ประเทศเวียดนาม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย DuyTan ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สุนิศา เฟรนเซิ่ล อ.ดร.นันทิยา ตันตราสืบ อาจารย์หลักสูตร การท่องเที่ยว และคุณพักตร์พิมล สมบัติใหม่ หัวหน้าสำนักงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย DuyTan ประเทศเวียดนาม เพื่อมา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมที่เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ คณบดีฯ ได้ให้โอกาสพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ นักศึกษาทั้งสอง.

ร่วมแสดงความคิดเห็น