ฤดูกาลกีฬาสี รร.ถิ่นโอภาสวิทยา และ รร.สรอยเสรีวิทยา จัดกีฬาภายใน

เมืวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา “โอภาสเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวีระชัย จันทร์สุข ผอ.โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.แพร่ ผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ ครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชมพิธีฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ก่อนหน้านั้นเมือวันที่ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ มอบหมายให้ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน “เวียงด้งเกม” โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร ผอ.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.แพร่ ผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ ครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชมพิธีเปิดฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น