ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกศูนย์ อปพร.และอปพร. ดีเด่น ประจำปี 67

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองแพร่ และสิบเอกณัฐพงษ์ ชัยวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.ฯ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่นและอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นและอปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น