อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น