ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง ระหว่างวันที่ 9- 15 กุมภาพันธ์

📍ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9- 15 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังบางพื้นที่
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น