ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า

📍ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12- 18 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2567
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดีอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น