อบจ.แพร่ ร่วมงาน 6 ขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้ ครั้งที่ 6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 5:45 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมงาน 6 ขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้ ครั้งที่ 6 เป็นการจัดงานวิ่งของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ โดยมี นายอัครวัฒน์ ธีรรัฐนิธิคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีประเภทการแข่งขัน 4 ประเภท

  1. Fun Run ระยะทาง 5 Km.
  2. มินิมาราธอนชาย 10.5 Km.
  3. มินิมาราธอนหญิง 10.5 Km.
  4. พิเศษสำหรับนักวิ่ง VIP

โดยมี นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น