วันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ” ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในอนาคต ภายใต้นโยบาย จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน : Together we move forward
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น