อบต.แม่ยางตาล จัดแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่ยางตาล ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่เขต 2 เป็นประธาน เปิด โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่ยางตาล ประจำปี 2567

โดยมี นายพงษ์ภรณ์ วิชัยปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบลและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ยางตาล โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางตาล และประชาชนชาวตำบลแม่ยางตาล เข้าร่วมงานในครั้งนี้และโดยมี นายธีรยุทธ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น