ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รร.วัฒโนทัยพายัพ

ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รร.วัฒโนทัยพายัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น