อบจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกอบจ.เชียงใหม่ ตัวแทน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เเละส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.

ร่วมแสดงความคิดเห็น