งานฉลองสมโภช “ศาลาเวียงพิงค์หอคำพญามังราย”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย เชียงใหม่ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายรัตน์ ปาละพงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจ.เชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่/นายกสมาคมสหธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รตอ.วีระชัย เครือนวล (หนานชัย) ประธานจัดการแข่งขัน พิธีกรรม สูมาคารวะ และ ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง (ดำหัว) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ ร่วมงานฉลองสมโภช ศาลาเวียงพิงค์หอคำพญามังราย ณ ข่วงวัฒนธรรม หอคำพญามังราย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น