นักเรียน รร.หางดงฯ คว้ารางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับประเทศ

วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มอบหมายให้นางสาวนราพร ตาคำแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายจักรพงศ์ จันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตามโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 เนื่องในวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 และได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (I New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเรื่องสุขภาพและการแพทย์ จากผลงานการประดิษฐ์ “เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มนักเรียนนวัตกรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ดังนี้

  1. นายญาณภัทร ศรศักดิ์
  2. นางสาวชาลินี มหาวัน
  3. นายชัยเชษฐ์ อุ่นเรือน
  4. นายนพปรากรณ์ ทวงค์คำ
  5. นายธนาธิป เปรมนิรันดร
    อาจารย์ที่ปรึกษา นายจักรพงศ์ จันทวงศ์ และนางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์

โดยรับมอบรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น