ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรฯ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ภัยออนไลน์”

ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับรางวัลจากการทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ภัยออนไลน์”

วันที 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับรางวัลจากการทำสื่อประชาสัมพันธ์ “ภัยออนไลน์” ตามโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารยุคติจิทัล ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

ร่วมแสดงความคิดเห็น