ผบ.พล.ร.7 จัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการรับเสด็จฯ

“ผบ.พล.ร.7 จัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

เรียน ​ผู้​บังคับ​บัญชา ​เพื่อ​กรุณา​ทราบ

เมื่อ 12 ก.พ. 67 เวลา 11.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 พร้อมด้วย ผบช.พล.ร.7, ฝสธ.ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 ในวันที่ 6 ก.พ. 67 ณ ห้องระวังเมือง 1 บก.พล.ร.7​ อ.แม่ริม จว.ช.ม.

การปฏิบัติ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย​

ร่วมแสดงความคิดเห็น