จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชา กู้วิกฤตโลหิตขาดแคลน

“จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชา กู้วิกฤตโลหิตขาดแคลน”

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 1430 ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ได้จัดกำลังพลของหน่วย เพื่อบริจาคโลหิต ให้แก่
นางสาว ศิวาพร สันติกัลญาณวัตร รวม 900 ซีซี
ในกรณีต้องใช้โลหิตฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น