(มีคลิป) รัฐมนตรีและภรรยารัฐมนตรี มอบอุปกรณ์กรองน้ำให้โรงเรียนนามะอื้น

12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายก และ นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภรรยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีร่วมมอบระบบกรองน้ำสะอาดให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่บ้านนามะอื้น หมู่ที่ 14 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในพื้นที่ยังใช้น้ำประปาภูเขาตามธรรมชาติอยู่ซึ่งไม่สะอาดเท่าที่ควร จึงได้จัดหาระบบกรองน้ำสะอาดให้กับทางโรงเรียนที่สามารถที่จะกรองน้ำสะอาดพร้อมดื่มได้ในวันนี้ อยู่ห่างชายแดนไทยพม่า 2 กิโลเมตรในระดับความสูงจากน้ำทะเล 1071 เมตร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาคอยต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทางคณะได้รับชมการแสดงของเด็กนักเรียนชาวเขา 2 ชุดการแสดง แล้วได้ทำการมอบทุนการศึกษา และจักรยาน พร้อมถุงยังชีพ และอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องปริ้นเตอร์ ทีวีสี ข้าวสารอาหารแห้ง และสีทาอาคาร ฯ ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น จำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 270,000 บาท

จากนั้นได้ขึ้นไปชมอาคารและระบบกรองน้ำสะอาด และคณะได้ร่วมทำการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนและมอบขนม ที่โรงอาหารเป็น อาหารประเภทข้าวซอย ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) ที่บ้านนามะอื้น นี้มีนักเรียนประมาณ 74 คน นักเรียนชาย 36 คน นักเรียนหญิง 38 คนคณะครูจำนวน 8 คน เปิดเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึงระดับชั้นประถมปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพชาวไร่ชาวสวน อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่อาย ประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนหนทางเป็นทางขึ้นเขาลงเขา ถนนมีเป็นคอนกรีตบางส่วนและเป็นดินแดงบางส่วน เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนและคณะ เสร็จได้เดินทางกลับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น