คณะนักศึกษาเก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

คณะนักศึกษาเก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 142 และ รหัส 152 บริจาคเงิน จำนวน 77,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิธีการสงฆ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/DKpRK

ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น