พช.อ.สูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.อ.สูงเม่น เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลร่องกาศ ครั้งที่3/2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลร่องกาศ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่นมอบหมายให้นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ น.ส. ศุภสุตา สารดี อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่3/2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น