ต้อนรับคณะผู้แทน AHA Center เสริมสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติฯ

อธิบดี กรม ปภ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน AHA Center เสริมสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็ง

วันนี้ (21 ก.พ. 67 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ ปภ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก AHA Center นำโดย นายสมสนิท นิลทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร (ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม AHA Center) Ms. Pakathip Dejakawincool Ms. Christamia Patria ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ Ms. Saruda Ratchatachottanakorn เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ประจำประเทศไทย ซึ่ง ปภ. AHA Centre ได้มีความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (DELSA) ประเทศไทย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขยายระบบโลจิสติกส์เพิ่มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติและสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติในระดับภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ด้านการส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ปภ. ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ปภ. และ AHA Center ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข็มแข็งในการจัดการภัยพิบัติภูมิภาคอาเซียนให้สามารถรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น