ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนาดา

วันที่ 21 ก.พ.67 เวลา 13.30 น. มข.สปป. ร่วมกับ สกต. และ วปส. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police : RCMP นำโดย Mr. Dwayne Mcdonald, Deputy Commissioner รวมทั้งสิ้น 6 นาย ณ ห้องประชุม วปส. หอฝิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

 1. ผอ.วปส. นำเสนอประวัติความเป็นมา และภารกิจของ วปส.
 2. ผอ.มข. นำเสนอสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ดังนี้
  2.1 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
  2.2 แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
  2.3 สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยการผลิตยาเสพติด
  2.4 สถิติ และการจับกุมคดีรายสำคัญห้วงปี ค.ศ.2021-2023
  2.5 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในระยะต่อไป
 3. ในการนี้ มข. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศแคนาดา ดังนี้
  3.1 ปัจจุบันแคนาดาประสบปัญหายาเสพติดชนิดใหม่ ได้แก่ เฟนทานิล (Fentanyl) ซึ่งส่วนใหญ่พบในรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา
  3.2 รัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นต้นแบบในการนำ “มาตรการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด” (Decriminalization) โดยลดโทษการครอบครองให้เหลือเพียง 1-3 ปี โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วม ตร.แคนาดา ซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด
  3.3 กม.อาญาเป็น กม.หลักในการควบคุมคดีอาชญากรรม และยาเสพติด แต่หากมี กม.อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขด้านยาเสพติด สภาแห่งรัฐสามารถเข้าไปร่วมพิจารณาร่าง กม. ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น