ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านป่ายางมน

” ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน หลักสูตรเนตรนารี รร.บ้านป่ายางมน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ การพัฒนา การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และระเบียบวินัย “

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน หลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี รร.บ้านป่ายางมน อ.เมือง จว.ช.ร. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ การพัฒนา การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และระเบียบวินัย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 • ท่าบุคคลเบื้องต้น
 • นันทนาการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การผูกเงื่อนเชือก
 • ลอดถ้ำ
 • การโหนเชือก
 • ไต่สะพานเชือก
 • ฐานประสาทสัมผัส
 • กิจกรรมให้อาหารแพะและแกะโครงการเหนือเมฆฟาร์ม
 • การเดินทางไกล
 • สักการะรอยพระบาท ในหลวง ร.9

ณ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น