เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น