นายอำเภอสูงเม่น เปิดงานปิดทองพระพุทธรูปนั่งดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง เนื่องในงานประเพณีปิดทองพระพุทธรูปนั่งดินไหว้พระธาตุวัดศรีดอก (สืบสานวิถีชุมชน ตำบลหัวฝ่าย) ประจำปี ๒๕๖๗

โดยมีพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น พระอธิการวรวุฒิ มหาวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดศรีดอก พร้อมผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย คณะครูโรงเรียนวัดศรีดอก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย และคณะศรัทธาวัดศรีดอก เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ อุโบสถ์วัดศรีดอก ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น