รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล วันมาฆบูชา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญคือ เป็นวันที่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรกฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น