(มีคลิป) อ.ปัว เปิดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ ประจำปี 2567  โดยมี นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว กล่าวรายงาน ซึ่งทางอำเภอปัว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปัว ร่วมกับ ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ได้จัดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5  มีนาคม  2567 ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว  ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอปัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้  อีกยังเป็นการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การจัดขบวนแห่ชาติพันธุ์ มีการประกวดชุดแต่งกายชาติพันธุ์อำเภอปัว  การประกวดร้องเพลงประชาชนทั่วไป  การจัดกิจกรรมวาดภาพดอกชมพูภูคาของเด็กเยาวชนนักเรียน และศิลปินเมืองปัว การจัดนิทรรศการเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์  

สำหรับ ต้นชมพูภูคา หรือดอกชมพูคา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่หาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ ชมพูภูคาจะขึ้นอยู่ในบริเวณป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่แล้วจะพบในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน ภาคเหนือของเวียดนาม ไต้หวัน และไทย และในภายหลังพบว่าป่าบริเวณที่มีต้นชมพูภูคาในต่างประเทศที่กล่าวมา ถูกทำลายไปหมด จึงคาดว่าต้นชมพูภูคาอาจสูญพันธุ์ไป ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลระบุว่าพบต้นชมพูภูคาที่จังหวัดน่าน ประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น ทุก ๆ ปี ต้นชมพูภูคาที่ดอยภูคา จะออกดอกบานสะพรั่ง ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม โดยดอกชมพูภูคาจะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ตัวดอกมีสีชมพู เมื่อบานดอกจะชิดกันแน่น ทำให้ดูเป็นพุ่มสวยงาม

ซึ่งในครั้งนี้ยังมีขบวนแห่วัฒนธรรมชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์ และได้เดินชมนิทรรศการตามซุ้มของแต่ละตำบล ทำให้เห็นว่ากลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีความเข้มแข็ง เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในสังคมชาติพันธุ์ กับพี่น้องไตลื้อที่มีจิตสำนึกรักในชาติพันธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานความเป็นชาติพันธุ์ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ทั้งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และที่เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมผ่านการร่วมกิจกรรมที่ดีงามนี้
การได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมที่ดี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันที่เหนียวแน่น ร่วมพัฒนาชาติให้ยั่งยืน ในงาน“เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์” ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น