(มีคลิป)เว็บตรวจฝุ่น มช. พบ 76 จุดเกินค่ามาตรฐานมากสุด ที่ชุมชนสวนดอก

เมื่อช่วงเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ก.พ.2567 พบการรายงาน คุณภาพอากาศของ จ.เชียงใหม่ จากเว็บไซด์ cmuccdc.org ค่าฝุ่นรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. จำนวน 95 จุด ที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 76 จุด ซึ่งมี 25 จุดมีค่าเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง มีค่ามากที่สูงสุด ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีค่า 177 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , บ้านใหม่ปูเลย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
มีค่า 168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีค่า 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,บ้านดอยสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่มีค่า 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และรพ.สต.บ้านใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังพบว่ามี ที่หอพักหญิงอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) มีค่า 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีคุณภาพอากาศดีที่สุดเป็นสีฟ้า

ช่วงเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ก.พ.67 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ AIR 4 THAI .com ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ของ จ.เชียงใหม่ทั้ง 6 จุด 1,จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ฮอด ต.หางดง มีค่า 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , 2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ มีค่า 56.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ มีค่า 56.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม มีค่า 54.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว มีค่า 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รอบเช้า จ.เชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 13 จุด พบในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม 7 จุด ,อ.ฮอด 4 จุด,อ.ดอยหล่อ 1 จุด และอ.กัลยาณิวัฒนา 1 จุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น