อช.แม่จริม ประชาสัมพันธ์ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

อช.แม่จริม เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการลงทะเบียนเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมหมู่บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 นายกฤษฎา หาญประสิทธิ์ธาดา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำฟ้า และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 และบ้านน้ำตวงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการลงทะเบียนเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้กับผู้นำชุมชนและราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อมูลต่างๆ พร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียน ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม ตามมาตรา 64 มาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเสบียงอาหาร น้ำดื่ม แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น