พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน โดยมี คุณสุวพิศ ธีรภัทรสกุล Senior sales advisor พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมมอบทุน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ให้แก่ นศพ.ศิริชัย สมประสงค์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2567 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ และอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/EOSyM

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น