ละครภาษาอังกฤษ BEAUTY AND THE BEAST THE MUSICAL  

 ฝ่ายการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program:NP) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรม NP Fair & English Play 2024 โดยมี ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Beauty and The Beast The Musical ของนักเรียน NP Program ร่วมกับ ตัวแทนนักเรียน Two-Skills และการออกร้านจำหน่ายอาหาร  และซุ้มเกมส์ของคณะครูผู้สอน ฝ่ายการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น