ทม.แพร่ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือประชาชน

ทม.แพร่ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา พงศ์พุฒิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางอภัณตรี วรรณสมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) ร่วมลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และแผ่นเสริมซึมซับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลและบุคคลที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และแผ่นเสริมซึมซับ ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น