ผศ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ เป็นวิทยากรบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการสุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน

ผศ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการสุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน ตอน ข้อเข่าเสื่อม รู้ไว้ก่อนสาย โรคอันตรายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (NBT North) ระบบดิจิทัล ช่อง 11

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/BCcpX

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น