คุณจุฑาภา ตาดพริ้ง และ คุณจิตรลดา โรจนประเสริฐ บริจาคเงิน 2 แสนบาท ให้รพ.สวนดอก

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณจุฑาภา ตาดพริ้ง และคุณจิตรลดา โรจนประเสริฐ ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยบริจาคสมทบทุนนักศึกษาแพทย์ เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท และสมทบทุนนักศึกษาแพทย์ เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/n9TjX

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น