คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสวดอภิธรรม และบำเพ็ญกุศลศพ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสวดอภิธรรม และบำเพ็ญกุศลศพ นพ.วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ บ้านพักรับรอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/G9iFy

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น