ทม.แพร่ ลงพื้นที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีชุม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ โดยสัตวแพทย์อาวุโส และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว และโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง อีกทั้งป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยวันนี้เป็นการออกให้บริการแก่ประชาชนชุมชนศรีชุม ณ บริเวณวัดศรีชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น