ปศุสัตว์แพร่ ปชส.โครงการของปศุสัตว์ ในรายการ “เก็บข่าวมาคุย”

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของงานปศุสัตว์ในจังหวัดแพร่ ในรายการ “เก็บข่าวมาคุย”ของสวท. แพร่ FM 91 MHz.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.10-09.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้ไปประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญสำคัญของงานปศุสัตว์ในจังหวัดแพร่ ในรายการ เก็บข่าวมาคุย ดำเนินรายการโดย นพดล ทองประไพ ที่ สวท. แพร่ FM 91 MHz. ประเด็นที่ได้ประชาสัมพันธ์ ได้แก่
1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
2 โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีพ.ศ. 2567 และการควบคุมประชากรสุนัข&แมวโดยวิธีทำหมันถาวร
3 ย้ำเตือนและสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนและผู้บริโภค ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องด้านงานปศุสัตว์ อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลต่างๆ หากสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น