หอการค้า ร่วมประชุมคณะทำงานกลาง ของการขับเคลื่อนเทศกาลฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานกลางของการขับเคลื่อน เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทำงานกลางของการขับเคลื่อนเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และ Greater Chiang Mai มีความประสงค์ในการขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ภายในแนวความคิด “การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ เพื่อปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก “โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 และได้จัดงานแถลงข่าวงานเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณ เมืองเชียงใหม่ และพิธีไหว้ครูสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และการจัดงานเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 จะมีการนำร่อง 5 เทศกาลในเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ จึงได้มีจัดตั้งคณะทำงานกลางของการขับเคลื่อนเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของทุกองค์กร

ร่วมแสดงความคิดเห็น