พิธีประดับยศร้อยตำรวจตรี และมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 3 เม.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีประดับยศร้อยตำรวจตรี และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 13) รวมจำนวน 626 นาย

โดยมี รอง ผบช.ภ.5, ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.5, ผกก.สภ.ในสังกัด ศฝร.และ ภ.จว.ลำปาง, รักษาการประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น