หอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยในการประชุมได้มีการรายงาน ถึงการประกาศวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีในงาน “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานมหาสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การยูเนสโก UNSCO

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือในประเด็น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก พร้อมประเด็นในเพื่อพิจารณา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกเว้นการลงตราในหนังสือเดินทาง (ฟรีวีซ่า) และการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน AIS eSport S Series Thailand Championship 2024 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแข่งขัน ฝึกทักษะ รู้จักการทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ และยกระดับวงการกีฬาอีสปอร์ต ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดเชียงใหม่พิจารณแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น