เมืองรถม้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

เมืองรถม้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง ผู้บาดเจ็บลดลง และรถโดยสารสาธารณะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องประชาชน ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ และขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดลำปางในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น