ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 – 18 เม.ย.

📍ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 18 เม.ย. 2567
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 13-18 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 11-17 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น