แม่แตงเปิดด่านหน้าตู้ยามแม่มาลัย รณรงค์กวดขันลดอุบัติเหตุ

แม่แตงเปิดด่านหน้าตู้ยามแม่มาลัย รณรงค์กวดขันลดอุบัติเหตุ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 11 เม.ย. 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยบูรณาการร่วมกับ ขนส่งอำเภอแม่แตง สาธารณสุขอำเภอแม่แตง สถานีตำรวจภูธรแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำลจอมแจ้ง และฝ่ายปกครองตำบลขี้เหล็ก, สันมหาพน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ หน้าตู้ยามแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น