ปกครองเชียงใหม่ตรวจสถานประกอบการ 4 แห่ง ไม่พบผิด

ปกครองเชียงใหม่ตรวจสถานประกอบการ 4 แห่ง ไม่พบผิด ย้ำปฎิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ กองร้อย อส.จ.เชียงใหม่ ที่ 1 ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และกำชับมาตรป้องกันมิให้เกิดเหตุอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้แนะนำและกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น