ทม.แพร่ จัดพิธีตักบาตรพระสังกัจจายน์ เนื่องในวันสงกรานต์

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองแป้) โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสังกัจจายน์ เพื่อร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตนเอง และสำหรับใครที่มากราบไหว้พระสังกัจจายน์ จะได้รับพรอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) เป็นผู้ที่โชคดี มีลาภสักการะ โภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ 2) จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เพราะท่านเป็นผู้ที่เป็นเลิศด้านการบรรยายธรรม และ 3) เป็นผู้ที่สง่างาม โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา โอกาสนี้นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมทำบุญตักบาตร ณ พระสังกัจจายน์ บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น