การประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อ ไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ปี 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ โดยการนำของ พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น นายรักษา ถิ่นหลวง นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ สองรองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านถิ่นนายแก้วศักดิ์ โป่งสม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น พ.ต.ท.ประพันธ์ ธุระกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านถื่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่นได้จัดสรรงบประมาณการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อไทยล้านนาตำบลบ่านถิ่น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567 ณ วัดถิ่นใน ข่วงเสาใจ๋บ้านและ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)

โดยกิจกรรมคืนวันที่12เมษายน 2567 มีการประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อไทยล้านนา จำนวน 11 คนและมี รร.ผู้สูงอายุม่วนใจ๋ตำบลบ่านถิ่น ร่วมเดินโชว์

ผู้เข้าประกวดเป็นผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปสุขภาพแข็งแรง แสดงความสามารถตอบคำถาม มีบรรดากองเชียร์จากบุตรหลานต่างก็มีความสุขเป็นสนุกสนานเกาะขอบเวทีประกวดกองเชียร์มอบพวงมาลัย คณะกรรมการตัดสินประกวดแม่ใหญ่ไตลื้อไทยล้านนาใช้บุคลากรจากภายนอกประกอบด้วย นายภุชงค์ สำลีราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว ประธานกรรมการ ) คุณนันทนา อุ่นกาศ นักจัดรายการวิทยุร่องผาสวรรค์ อำเภอเด่นชัย กรรมการ คุณมณฑา แก้วชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ กรรมการ นางเครือวัลย์ ปัญญาไวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสำเภา ตำบลเหมืองหม้อ กรรมการ นายอาจิณเวท โพธิรังสิยากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต กรรมการ

ผลการตัดสินแม่ใหญ่ไตลื้อไทยล้านนา ตำบลบ้านถิ่น ประจำปี 2567

รางวัลชนะเลิศได้แก่ แม่ใหญ่ประไพ ถิ่รจอม หมายเลข 9 จากหมู่ 9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แม่ใหญ่บานเย็น ถิ่นสุข หมายเลข 8 จากหมู่ 8
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่แม่ใหญ่ปรานอม ถิ่นสุข หมายเลข 11 จากหมู่ 11

ร่วมแสดงความคิดเห็น