ทม.แพร่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ รับโชคปี๋ใหม่เมือง

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ รับโชคปี๋ใหม่เมือง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมทั้งนำเงินรายได้ทั้งหมดมาเป็นกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานของเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณท่าน้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น