ทม.แพร่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่า สร้างความรัก ความสมานสามัคคี ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)

ร่วมแสดงความคิดเห็น