การประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ ในงานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการประกวดร้องเพลงชาวท้องที่ จากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอร้องกวาง และผลการประกวดซุ้มของดีบ้านเฮา งานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอย 2567 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ – อบต.ห้วยโรง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – อบต.แม่ยางร้อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – อบต.ไผ่โทน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 – อบต.แม่ทราย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 – อบต.น้ำเลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 – ทต.ร้องกวาง

ผลการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ชุมชน
รางวัลชนะเลิศ – ทต.ร้องกวาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ทต.บ้านเวียง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – อบต.แม่ยางฮ่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 – อบต.ห้วยโรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น