รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน“ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567” Maha Songkran World Water Festival อย่างเป็นทางการ พร้อมรับชมการแสดงตำนานนางสงกรานต์ “มโหธรเทวี นางสงกรานต์ 2567” รับบทโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2566 และรองมิสยูนิเวิร์ส 2023 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้มีเกียรติ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เป็นประเพณีอันงดงามและมีความสำคัญสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของไทยต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทร และความปรารถนาดีต่อผู้อื่น นับเป็นประเพณีแห่งความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย จากความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้ สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

และในฐานะ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริม การอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการจัดงานมหาสงกรานต์ “World Water Festival – The Songkran Phenomenon” ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 ปักหมุดให้เป็นเทศกาลที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลโลก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567 ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันสำคัญที่จะฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์วิถีไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น สร้างคุณค่าของวันสงกรานต์ให้เป็นมากกว่าการเล่นน้ำ

โดยเน้นให้เห็นถึงมิติทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ผ่านวันสงกรานต์ ซึ่งมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น แต่ละชาติพันธุ์ ที่มีรายละเอียดแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นเสน่ห์หรืออัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทำให้คนไทยทุกคนเห็นคุณค่า และทำให้ชาวต่างชาติหลงใหลเสน่ห์ความเป็นไทย

ทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเทศกาลไทยให้เป็นเทศกาลระดับโลกสร้างให้ไทยเป็น Festival Hub of Asia ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟูความเชื่อ วิถีชีวิตของท้องถิ่น ให้มีความสำคัญ ยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลของไทย เป็นพลัง Soft Power ของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ

โครงการ Maha Songkran World Water Festival “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567”จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2567 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจากศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) จังหวัดเชียงใหม่, การสาธิตภูมิปัญญาล้านนาปี๋ใหม่เมือง, นิทรรศการปี๋ใหม่เมือง และประเพณีสงกรานต์ของไทย, กาดหมั้วคัวเมืองอาหารพื้นถิ่นหลากหลาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น